SN Advance Inside
· Home
· Products & Service
· About us & FAQ
 
Scan Converter for Machine
       จอเครื่องจักรเสีย , เสื่อม  ไม่ต้องกังวล  SN ADVANCE มีsolutionต่างๆพร้อม  ไม่ต้องรอนาน,ไม่ต้องdownเครื่องนาน ภายใน ไม่กี่ชั่วโมงรู้ผลทันที


   SN ADVANCE มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ และสร้างเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องการแสดงผล  ในหลายๆผลงานของเราได้พิสูจน์แล้วว่า ได้ช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยลดการพึ่งพาอุปกรณ์แสดงผลจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้การซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบของเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ  มิต้องรอของจากต่างประเทศเป็นเวลานาน หรือลดการซื้อเพื่อสำรองไว้ใช้(spare parts)

   Scan Converter คือเครื่องที่ใช้สำหรับแปลงสัญญาณภาพของเครื่องจักร ให้มาแสดงภาพบนจอคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป


ข้อดีของการใช้ Scan Converter
 
 1. ทำให้การบำรุงรักษาสะดวก เพราะการใช้จอคอมพิวเตอร์มาแสดงผลแทนจอเดิม  ทำให้ในกรณีฉุกเฉินสามารถนำจอคอมพิวเตอร์ในบริเวณใกล้เคียงมา
    ใช้งานได้ก่อน
 2. การซื้อจอแบบเดิมที่มากับเครื่องจักรนั้นหากในอนาคตจอเสียอีก ก็ต้องซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการพึ่งพาเทคโนโลยีและเสียเงินให้ต่างชาติอยู่ร่ำไป
 3. จอคอมพิวเตอร์มีราคาถูกกว่ามาก และหาได้ง่ายกว่าจอเดิมที่ติดมากับเครื่องจักร

   Scan converter ของ SN ADVANCE ได้ถูกออกแบบมาหลายรุ่นเพื่อsupportเครื่องจักรชนิดต่างๆ ท่านสามารถดูรายละเอียดและ concept ของแต่ละรุ่นได้จาก


 1. Scan converter ของ DCS สำหรับสายการผลิตเยื่อกระดาษ Click !!

   

 2. Scan converter ของ เครื่องเป่าหรือฉีดพลาสติก หรือ เครื่องจักรที่ใช้จอของ Planar ( Plastic Blower & injection Machine ) Click !!
  
   

 
3. Scan converter ของ CNC ใหม่ !!!  Scan converter สำหรับเครื่องจักรต่างๆ เช่น CNC  กว่า 100% ภายใน 24 ชั่วโมงที่เราสามารถทำให้เครื่องจักรของท่านมีจอแสดงผลเพื่อให้เครื่องจักรทำงานต่อได้  ไม่ต้อง down เครื่องจักรนาน , ไม่ต้องรอจอแสดงผลที่สั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นเวลานาน , ไม่ต้องลองผิดลองถูก  สนใจติดต่อ SN ADVANCE ได้ทันที (Contact us)

 สงวนลิขสิทธิ์โดย © SN ADVANCE All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2008-08-24 (8835 )

[ ย้อนกลับ ]
Last Update : December 2006
This web site best view with Resolution 1024 x 768